Chủ động tháo gỡ khó khăn, phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay Ngân hàng thế giới - WB năm 2020

Thứ 4, 28.10.2020 | 15:52:32
105 lượt xem

Đối với tỉnh Thái Bình, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới – WB được cấp có thẩm quyền phân bổ cho 3 dự án là gần 28,5 tỷ đồng. Đến tháng 9, số vốn giải ngân đạt 7,3 tỷ đồng, bằng 26% so với kế hoạch vốn.

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghe và cho ý kiến về tiến độ giải ngân vốn các dự án vay vốn Ngân hàng thế giới - WB năm 2020

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghe và cho ý kiến về tiến độ giải ngân vốn các dự án vay vốn Ngân hàng thế giới - WB  (World Bank) năm 2020. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Thái Bình

Năm 2020, Ngân hàng thế giới - WB tài trợ cho Việt Nam 36 chương trình, dự án đầu tư. Tổng vốn vay cam kết tài trợ hơn 7 tỷ USD. Đến hết tháng 9/2020, số vốn giải ngân đạt 688 triệu USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đối với tỉnh Thái Bình, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới – WB được cấp có thẩm quyền phân bổ cho 3 dự án là gần 28,5 tỷ đồng. Đến tháng 9, số vốn giải ngân đạt 7,3 tỷ đồng, bằng 26% so với kế hoạch vốn. Dự kiến giải ngân đến hết năm 2020 đạt 26,5 tỷ đồng; còn 2 tỷ đồng sẽ đề xuất chuyển nguồn sang năm 2021.

 Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án vay vốn WB, Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, Ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, phối hợp chặt chẽ sớm hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án; không mở rộng dự án thuộc các lĩnh vực không thực sự cần thiết, cấp bách khi các khoản vay đã đến thời hạn trả nợ gốc; đẩy nhanh việc lập hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước xác nhận khối lượng hoàn thành thực hiện thanh toán từ các tài khoản đặc biệt hoặc thanh toán trực tiếp. 

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...