Triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ

Thứ 3, 27.10.2020 | 11:13:51
266 lượt xem

Hội chợ phải là ngày hội của doanh nghiệp, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, quảng bá giới thiệu sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2020

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 05 đến 11/11/2020, tại công viên Kỳ Bá Thành phố Thái Bình. Với chủ đề "Phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững". Hội chợ dự kiến sẽ có khoảng 400 gian hàng với sự tham gia của 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp từ trưng bày sản phẩm, máy móc thiết bị, vật tư nông nghiệp đến các gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP. Trong đó có gần 200 gian hàng của các doanh nghiệp tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng khẳng định: Hội chợ phải là ngày hội của doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá giới thiệu sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông nghiệp và phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng cho rằng việc tổ chức hội chợ là rất cần thiết. Đây là dịp để các doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, quảng bá giới thiệu thương hiệu, sản phẩm nhất là các sản phẩm, doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn. Tìm kiếm cơ hội, thị trường và giới thiệu những thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của các địa phương. Thúc đẩy các hoạt động liên kết, xúc tiến thương mại giữa các địa phương và các doanh nghiệp.

Đồng chí yêu cầu Sở Công thương chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, công tác đảm bảo ANTT, PCCC để tổ chức thành công Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2020.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...