Kiến Xương: Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II năm 2020

Thứ 3, 13.10.2020 | 00:00:00
239 lượt xem

Trung tâm Chính trị huyện Kiến Xương phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy Kiến Xương bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa II năm 2020.

Gần 100 học viên đến từ 26 Đảng bộ xã, thị trấn, 7 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Kiến Xương được nghiên cứu 5 chuyên đề tìm hiểu về Đảng: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp học, có 39,4% học viên đạt loại giỏi; khá đạt 59,6%. 

 Tố Uyên

  • Từ khóa
Hôm nay, 10-6 công bố danh sách trúng cử Đại biểu Quốc hội
Hôm nay, 10-6 công bố danh sách trúng cử Đại biểu Quốc hội

Sau hơn 2 tuần diễn ra bầu cử, dự kiến trong hôm nay – 10/6, văn phòng Quốc hội sẽ công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...