Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Thứ 2, 12.10.2020 | 15:27:58
292 lượt xem

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 13 - 15/10. Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sự kiện quan trọng này, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai nhiều phương án.

Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình kiểm tra Trạm biến áp Nhà Văn hóa lao động Thái Bình

Tại địa điểm diễn ra Đại hội, Công ty Điện lực Thái Bình đã chuẩn bị và lập phương án cấp điện bằng 3 nguồn lưới điện. Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm tra cụ thể nguồn điện nội bộ trong Nhà Văn hóa lao động Thái Bình, Trạm biến áp Nhà Văn hóa, xử lý kịp thời những khiếm khuyết. 

Tiến hành kiểm tra nguồn điện nội bộ trong Nhà Văn hóa lao động Thái Bình

Ông Nguyễn Tự Cường, Phó Giám đốc Điện lực Thành phố Thái Bình 

Điện lực đã chuẩn bị 2 máy phát công suất 500kVA, 1 máy cấp cho toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, 1 máy cấp cho hệ thống điều hòa trung tâm của nhà văn hóa. Các điểm cầu dao, máy phát đều bố trí người trực ở đó, nếu có sự cố sẽ đổi nguồn một cách nhanh nhất.  

 Công ty Điện lực Thái Bình cũng đã hướng dẫn các đơn vị chức năng tăng cường bảo vệ an ninh các trạm biến áp, đường dây 110kV, lưới điện trung áp, hạ áp cấp cho Đại hội. Đồng thời, chỉ đạo các điện lực thành phố Thái Bình, Đông Hưng, Kiến Xương và Đội quản lý lưới điện cao thế là những đơn vị trực tiếp cấp điện phục vụ cho Đại hội thực hiện kiểm tra toàn diện lưới điện 110kV, lưới điện cao áp, trung áp, hạ áp, các trạm biến áp, điểm tiếp xúc trên lưới điện, phát quang hành lang, xoa sứ trên tất cả các tuyến, đường dây. 

Chuẩn bị và lập phương án cấp điện theo phương án dự phòng

Ông Lê Bá Quyến, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình 

Ngoài khu vực trung tâm diễn ra đại hội, ngành điện đã chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố đảm bảo việc cấp điện cho các trung tâm truyền thông và các địa phương để duy trì cấp điện an toàn phục vụ cán bộ Đảng viên và nhân dân được theo dõi truyền hình, phát thanh trực tiếp các nội dung của Đại hội. 

Tất cả đã sẵn sàng cho chương trình Đại hội diễn ra từ 13-15/10

Đến thời điểm này, ngành điện đã sẵn sàng đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. 

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...