Nâng cao hiệu quả ủy thác tín dụng chính sách xã hội

Thứ 5, 01.10.2020 | 10:32:27
222 lượt xem

Sáng nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị xã hội  phối hợp triển khai hiệu quả phương thức ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, được cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện. Đây là giải pháp sáng tạo, phù hợp với tôn chỉ, hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội, phát huy tối đa hiệu quả của đồng vốn cho vay. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giai đoạn 2015-2020 tại điểm cầu Thái Bình

Đến ngày 31/8/2020, tổng dư nợ tín dụng thực hiện theo phương thức ủy thác là 220.545 tỷ đồng, chiếm 99,56% tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,8%. Qua đó, góp phần tích cực phát triển bền vững Ngân hàng Chính sách xã hội, xây dựng tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

Các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian tới.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...