Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình tiếp nhận quà ủng hộ phòng chống Covid 19

Thứ 7, 26.09.2020 | 18:59:35
126 lượt xem

Hưởng ứng lời kêu hỏi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, nhiều tổ chức doanh nghiệp đã tích cực tham gia ủng hộ hỗ trợ các địa phương khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tập đoàn Want -Want Việt Nam đã trao tặng 4.100 phần quà trị giá 238.000.000 đồng tới người dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Mặc dù thời điểm này dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc, những việc phòng chống dịch và khắc phục những ảnh hưởng sau dịch vẫn rất cần sự chung tay hỗ trợ từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy chung sức, đồng lòng và tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19 trên mọi phương diện.

 Lô Linh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...