Phòng chống cháy nổ ngay từ nhận thức ở cơ sở

Thứ 6, 25.09.2020 | 11:14:23
149 lượt xem

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 300 đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở thuộc các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lớp tập huấn nghiệp vụ cho 300 đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thuộc các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn

Nội dung tập huấn được xây dựng sát với thực tiễn đặc điểm chung về tình hình cháy, nổ trên địa bàn và hạ tầng cơ sở tại các cơ quan, doanh nghiệp. Các học viên tham gia được cập nhật, phổ biến về một số văn bản, quy định của Nhà nước về lĩnh vực PCCC. Kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy. Nguyên lý hoạt động, cách sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy. Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy và cứn nạn cứu hộ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở. 

Kiểm tra thiết bị phòng chống cháy tại doanh nghiệp

Qua đó, trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho các đội trưởng đội PCCC cơ sở thuộc các cơ quan, doanh nghiệp để làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, người đứng đầu cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác PCCC. Đồng thời, nâng cao công tác tự kiểm tra, tuyên truyền, xây dựng phương án chữa cháy và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ và cứu nạn cứu hộ kịp thời nếu xảy ra sự cố./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...