Lưu ý khi làm thủ tục giảm tiền thuê đất do ảnh hưởng dịch Covid-19

Chủ nhật, 13.09.2020 | 16:27:53
126 lượt xem

Theo Nghị quyết số 84 ngày 29-5-2020 của Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất, kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020.

Để được áp dụng chính sách này, người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (giấy đề nghị, quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng cho thuê đất) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày 10-8-2020 đến hết ngày 31-12-2020.Căn cứ hồ sơ do người thuê đất nộp, không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất.

Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị sau ngày 31-12-2020 không được giảm tiền thuê đất theo quyết định này. Trong trường hợp đã được giảm tiền thuê đất theo quy định nhưng khi thanh tra phát hiện người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm thì phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp.

Trường hợp đã nộp tiền thuê đất của năm 2020 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo./.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...