Quy hoạch các khu đất không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu

Thứ 6, 07.08.2020 | 18:57:32
198 lượt xem

Chiều 07/8, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch khu dân cư tạo nguồn xử lý nợ xây dựng cơ bản đối với các khu đất không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, và việc giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Cát Đại Lợi chi nhánh Thái Bình.

UBND tỉnh Thái Bình họp nghe báo cáo quy hoạch đối với các khu đất không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu

Qua tổng hợp sơ bộ các xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện quy hoạch 447 khu dân cư, trong số đó chỉ có 39 khu có diện tích trên 3ha. Sở Tài Nguyên và Môi trường đề xuất phương án để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện việc đấu giá các khu đất không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, nhằm tạo nguồn thanh toán nợ xây dựng cơ bản và giải quyết nhu cầu về đất ở cho các địa phương, thực hiện đối với khu đất dưới 3ha và không có khả năng mở rộng quy hoạch dân cư. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại cuộc họp

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất phân loại quỹ đất dưới 3ha sẽ triển khai quy hoạch thành khu dân cư, từ 3ha trở lên phải triển khai xây dựng theo khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Giao UBND các huyện, thành phố báo cáo để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất cơ chế cụ thể. Đồng thời chỉ áp dụng đối với các quỹ đất đã có quy hoạch được duyệt. UBND tỉnh sẽ báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Về kiến nghị của Công ty Cát Đại Lợi, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương án 2 mà Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, giao các cơ quan chức năng quản lý tốt hoạt động khai thác cát, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa bão.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...