Đông Hưng - Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ

Thứ 5, 06.08.2020 | 18:30:11
235 lượt xem

Hiện nay trên địa bàn huyện Đông Hưng có 39 chợ, hiện việc việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại các chợ đang được huyện Đông Hưng quan tâm.

Chợ Chùa xã Đông Á, huyện Đông Hưng vẫn tấp nập giao thương

Để tiếp tục đảm bảo an toàn và nâng cao nhận thức cho người dân và tiểu thương về phòng chống dịch bệnh covid 19 khi trao đổi mua sắm tại các chợ, các địa phương và Ban quản lý các chợ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cho người dân về công tác phòng chống dịch covid 19. Đồng thời, bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các cổng chợ và yêu cầu bắt buộc các hộ tiểu thương, khách hàng phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ và giữ khoảng cách an toàn giữa người với người.

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân tại chợ

Bên cạnh đó, ban quản lý chợ tăng cường kiểm tra và lập danh sách, số điện thoại các hộ tiểu thương tại các chợ để quản lý, giám sát.

CTV Đài TTTH Đông Hưng

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...