Giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức

Thứ 2, 22.06.2020 | 16:27:09
278 lượt xem

Sáng nay (22/6), Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Vũ Đức Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn tổ chức giám sát tại Huyện ủy Kiến Xương về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ chính trị, khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Thái Bình giám sát tại huyện ủy Kiến Xương về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ chính trị khóa XI

Sau khi thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp huyện Kiến Xương là 110, giảm 11 tổ chức. Đến ngày 31/5/2020, tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động là gần 2.500 người, giảm 568 công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động.

          Tuy nhiên vướng mắc hiện nay của Kiến Xương là việc sắp xếp cán bộ khi sáp nhập hoặc bố trí chức danh kiêm nhiệm nên ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ…Kiến Xương đề xuất với tỉnh xem xét xây dựng cơ chế điều động công chức liên thông, giao thống nhất định biên và quy định số lượng cấp phó các phòng, ban…

Kết luận, đồng chí Vũ Đức Hằng – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu huyện ủy Kiến Xương nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định. Đặt mục tiêu ổn định chính trị lên hàng đầu. Những đề xuất của huyện ủy Kiến Xương sẽ được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp và báo cáo lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Hoài Thu 

  • Từ khóa
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững
Xây dựng Thái Bình phát triển bền vững

Chiều nay (20/7), đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị tham gia...