UBND tỉnh Thái Bình làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ

Thứ 6, 29.05.2020 | 17:49:27
323 lượt xem

Chiều ngày 29/5, UBND tỉnh Thái Bình có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế . Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

UBND tỉnh Thái Bình làm việc với đoàn kiểm của Bộ Nội vụ chiều ngày 29/5

Tại Thái Bình, sau khi thực hiện NQ số 18, 19 của Hội nghị TƯ 6 khóa XII, Nghị quyết số 56 năm 2017 của Quốc hội, cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh giảm 1. Thái Bình thực hiện sắp xếp đối với 47 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 21 đơn vị hành chính cấp xã mới, giảm 26 đơn vị. 

Đến hết tháng 2 năm 2020 số đơn vị sự nghiệp công lập giảm 217 so với năm 2015. Việc xây dựng, triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc.

3 xã Thụy Hồng, Thụy Dũng và Quỳnh Hồng, huyện Thái Thụy sáp nhập thành xã mới hiện nay là xã Hồng Dũng

Sau khi các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra. Đồng thời, đề nghị trong việc chỉ đạo tổ chức sắp xếp bộ máy, vị trí việc làm theo NQ 18, 19 cần đồng bộ hơn từ TƯ. Bộ Nội vụ quan tâm hơn đến những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế của tỉnh Thái Bình.  

Hà My

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...