Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tiền Hải nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ 7, 16.05.2020 | 18:02:28
164 lượt xem

Đảng bộ thị trấn huyện Tiền Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã Tây An, Tây Sơn và thị trấn Tiền Hải cũ. Đây là Đảng bộ lớn nhất của huyện Tiền Hải với gần 1.000 đảng viên sinh hoạt ở 27 chi bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tiền Hải nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra vào ngày 16/5

Với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển" Đại hội đã tập trung bàn các giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng thị trấn Tiền Hải trở thành đô thị phát triển giàu đẹp, văn minh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ thị trấn huyện Tiền Hải phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 16% trở lên, cơ cấu kinh tế đến năm 2025 công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 70%, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm. 90% trở lên các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội Đảng bộ thị trấn huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 20 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.


     Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...