Ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về chất lượng ATTP nông thủy sản

Thứ 4, 06.05.2020 | 16:45:01
242 lượt xem

Với khoảng 5000 cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc trách nhiệm quản lý, ngành nông nghiệp Thái Bình đang triển khai các giải pháp để kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản thủy sản.

Các vệ sinh viên làm kiểm tra giám định chất lượng một cơ sở chế biến hải sản

Hiện nay sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản chủ yếu nhỏ lẻ. Mới có hơn 200 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Khoảng 2000 cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Việc kiểm tra được Đoàn kiểm tra Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiến hành từ ngày 28/4 -15/5 nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản thủy sản. Cùng với đó tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Hoài Thu 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...