Quán triệt triển khai kết luận 58 của Ban bí thư TW Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam

Thứ 3, 12/09/2023 | 13:00:00
136 lượt xem

Sáng 12/9, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai kết luận số 58 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai kết luận số 58 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam 

Qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện thí điểm đạt kết quả tích cực. Đặc biệt tại Thái Bình, công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi được tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội về vị trí của hội người cao tuổi được nâng cao. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội Người cao tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 

Kết luận số 58 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam nêu bật 5 nội dung trọng tâm từ việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, rà soát hoàn thiện thể chế pháp luật, vai trò của MTTQ, các hội đoàn thể đối với người cao tuổi, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để củng cố, kiện toàn tổ chức hội, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội người cao tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều 20/9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...