Quán triệt triển khai kết luận 58 của Ban bí thư TW Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam

Thứ 3, 12/09/2023 | 13:00:00
951 lượt xem

Sáng 12/9, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai kết luận số 58 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai kết luận số 58 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam 

Qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện thí điểm đạt kết quả tích cực. Đặc biệt tại Thái Bình, công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi được tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội về vị trí của hội người cao tuổi được nâng cao. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội Người cao tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 

Kết luận số 58 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam nêu bật 5 nội dung trọng tâm từ việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, rà soát hoàn thiện thể chế pháp luật, vai trò của MTTQ, các hội đoàn thể đối với người cao tuổi, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để củng cố, kiện toàn tổ chức hội, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, xây dựng Hội người cao tuổi Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...