Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thứ 5, 15/09/2022 | 00:00:00
221 lượt xem

Chiều 14/9, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Giám sát số 553, Tổ trưởng Tổ giám sát số 3 chủ trì buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Thực hiện Chương trình hành động số 02, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai một số nhiệm vụ như phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống, các đề án như hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, phát triển du lịch... Trong năm 2021, Sở đã tổng hợp và báo cáo tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,6%, vượt chỉ tiêu được giao đến năm 2025 là 90%. 

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ngành, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ. Phân định rõ ràng các đề án, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc. Quan tâm đến việc quản lý trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa lịch sử. Thực hiện số hóa các di sản, di tích. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về lễ hội, quan tâm tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ văn hóa. Chú trọng thể thao thành tích cao và hoạt động văn hóa cộng đồng.

Cao Biền

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...