UBND tỉnh nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo một số nội dung

Thứ 6, 13/05/2022 | 00:00:00
242 lượt xem

Sáng 13/5, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Kế hoạch Tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ IX năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Kế hoạch Tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ IX năm 2022

Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Kế hoạch Tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ IX năm 2022; kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hoá Việt Nam, giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030; Chương trình số hoá di sản văn hoá Việt Nam, giai đoạn 2021-2030, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các đề án. 

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, các Tiểu ban liên quan bám sát nhiệm vụ, chương trình được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng nội dung và tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời đề nghị Sở tiếp thu những ý kiến đóng góp tại cuộc họp để bổ sung hoàn thiện dự thảo cho phù hợp trước khi trình UBND tỉnh.

Thuý Quỳnh 

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...