Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Thứ 4, 01/12/2021 | 00:00:00
450 lượt xem

Sáng 30/11, ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ ngoại giao đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng đề án ngày tôn vinh tiếng việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu nhận định,Tiếng Việt là tài sản quý báu của dân tộc Việt Nam, phản ánh văn minh, tinh hoa và bản sắc của người Việt trên trường quốc tế. Đối với cộng đồng 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt là niềm tự hào dân tộc, là điểm tựa vững chắc cho văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy,xây dựng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trở thành dấu mốc thời điểm quan trọng hàng năm trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tôn vinh ngôn ngữ dân tộc; từ đó giúp lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tình yêu tiếng Việt, trở thành động lực thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Hiện đang ghi nhận 02 phương án là ngày 21/02 – Ngày Tôn vinh tiếng mẹ đẻ Quốc tế do UNESCO lựa chọn vào năm 1999; và Ngày 08/9 – ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam năm 1962: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp". Phương án được lựa chọn sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Theo TTXVN 

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...