UBND tỉnh nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo một số nội dung

Thứ 6, 15.10.2021 | 00:00:00
485 lượt xem

Sáng 15/10, Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo quá trình xây dựng Quy định chế độ đãi ngộ đối với các nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Thái Bình.

Căn cứ vào các văn bản, điều kiện thực tiễn tại Thái Bình và dự thảo Nghị quyết về Quy định chế độ đãi ngộ đối với các nghệ sĩ, nghệ nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch nghiên cứu xem xét đối với chế độ đãi ngộ các nghệ sĩ, nghệ nhân; các vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích cao và vận động viên, huấn luyện viên của đội bóng chuyền nữ gộp thành một chế độ đãi ngộ chung cho các đối tượng trong lĩnh vực văn hoá. Đồng thời, đề nghị Sở tiếp tục tiếp thu những ý kiến của các sở, ngành liên quan để bổ sung hoàn thiện dự thảo cho phù hợp trước khi trình UBND tỉnh. 

Thuý Quỳnh

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...