Thái Bình số hóa tư liệu, hiện vật tại bảo tàng

Thứ 3, 27.07.2021 | 00:00:00
201 lượt xem

Bảo tàng Thái Bình đang nỗ lực thực hiện việc số hoá các di sản, bảo vật, hiện vật… nhằm tiếp cận người xem. Đồng thời lưu giữ, quản lý và phục vụ công tác phục vụ tra cứu, công tác trưng bày nhanh gọn hiệu quả.

Bảo tàng Thái Bình lưu giữ, quản lý công tác trưng bày hiện vật 

Nhiều năm qua, Bảo tàng Thái Bình đã thực hiện thực hiện số hóa qua các công đoạn chính gồm: Số hóa các hiện vật; Lập trung tâm dữ liệu để quản lý khai thác thông tin hiện vật một cách thuận tiện, đảm bảo an toàn thông tin hiện vật đã được số hóa; Tổ chức việc cung cấp thông tin của hiện vật đã được số hóa phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu…

Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa nói chung, các hiện vật  nói riêng tạo ra cơ hội mới  trong việc hấp dẫn du khách nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn bởi nhu cầu tiếp cận những giá trị lịch sử, văn hóa của công chúng ngày càng cao.

Hồng Thắm 


  • Từ khóa
HĐND Thành phố Thái Bình họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND Thành phố Thái Bình họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều ngày 15/9, đồng chí Hoàng Văn Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình chủ trì kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND Thành phố khóa...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...