Trên 91% số gia đình đạt chuẩn văn hóa

Thứ 5, 21.01.2021 | 16:38:22
231 lượt xem

Năm 2020, Thái Bình có trên 91% số gia đình; 94% số thôn, tổ dân phố, khu phố đạt chuẩn văn hóa. Đó là những con số được báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra vào chiều 21/01/2021. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh đến dự.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung phối hợp với các sở ban ngành triển khai hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tổ chức các lễ hội, ngày hội, các chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết, đảm bảo phải làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Quan tâm triển khai sâu rộng hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nhân rộng những mô hình xây dựng nhà văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ngăn chặn tai tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được nhận Cờ thi đua của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, Bằng khen của UBND tỉnh Thái Bình. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được trao bằng công nhận.

Hà My

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...