Đền Vua Bà được công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Thứ 6, 08.01.2021 | 14:58:09
423 lượt xem

Sáng 08/01/2021, xã Quỳnh Ngọc huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ đón bằng công nhận Đền vua Bà làng Bương Hạ là Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Đền Vua Bà làng Bương Hạ xã Quỳnh Ngọc là nơi thờ “Thiên Hoa Thần Nữ Linh Ứng Tôn Thần” - người đã hy sinh thân mình báo tin cho quân mã của triều đình nhà Lê tránh khỏi trận phục kích của quân nhà Mạc, 3 lần được vua ban cấp sắc phong chuẩn cho dân làng thờ tự.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đền là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử cách mạng của quê hương. Hơn 400 năm qua, Đền nhiều lần bị xuống cấp và đều được nhân dân trung tu tôn tạo để thờ phụng. 


Đây không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng cư dân làng xã mà còn là nơi kết nối giữa văn hoá truyền thống và văn hóa hiện đại, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, là niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ. 

Với những giá trị tiêu biểu về mặt lịch sử,  Đền Vua Bà làng Bương Hạ được công nhận là Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Hồng Hạnh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...