Đề xuất phương án thành lập Bảo tàng số

Thứ 4, 06.01.2021 | 17:06:33
271 lượt xem

Sáng 05/01, tại Trụ sở Chính phủ, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của các thành viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong công tác xét hồ sơ di tích các cấp.

Đồng thời mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng chú trọng đến những vấn đề khoa học và quản lý liên quan đến bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, trở thành sức mạnh để đất nước phát triển. 

Tiếp thu các kiến nghị của Hội đồng, Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ rà soát lại, đánh giá, tổng kết Luật Di sản; đồng thời đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia thành lập “Bảo tàng số”, sưu tầm thông tin theo hình thức số hóa. Phó Thủ tướng giao cho các thành viên Hội đồng, xây dựng bộ công cụ, giúp Hội đồng thực hiện chức năng giám sát việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa ở tất cả các địa phương, Bộ, Ngành.

Hiện cả nước hiện có trên 40.000 di tích các loại được kiểm kê; 179 bảo tàng, lưu giữ gần 4 triệu hiện vật, trong đó có 127 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...