Ra mắt Hội thanh đồng đạo quan huyện Hưng Hà

Thứ 7, 28.11.2020 | 00:00:00
365 lượt xem

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được Unessco công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”, sáng 28/11, Trung tâm văn hóa thể thao, Hội thanh đồng đạo quan huyện Hưng Hà tổ chức Lễ ra mắt và công nhận Hội thanh đồng đạo quan huyện Hưng Hà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật gắn với đời sống văn hóa tâm linh.

Huyện Hưng Hà tổ chức Lễ ra mắt và công nhận Hội thanh đồng đạo quan huyện

Hội thanh đồng đạo quan huyện Hưng Hà có 251 hội viên, với phương châm: “Đoàn kết – Phụng sự - Tôn Kính” các hội viên nghiêm túc thực hiện đúng đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực văn hóa tâm linh; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo từ thiện. Hội có hai hội viên được phong tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa về tập quán xã hội và tín ngưỡng trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của Người Việt. 

Quyết định công nhận Hội

Đây là những lợi thế để Hội thanh đồng đạo quan huyện Hưng Hà phát huy các giá văn hóa truyền thống của người Hưng Hà xưa và nay, góp phần đưa hoạt động tín ngưỡng Nghi lễ thờ Mẫu Tam, Tứ phủ của người Việt trên địa bàn từng bước đi vào nền nếp. Bảo tồn Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của loại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Hưng Hà chúc mừng các nghệ nhân thanh đồng

 Tại buổi lễ, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Hưng Hà đã công bố và trao Quyết định công nhận hoạt động của Hội thanh đồng đạo quan huyện.

Hồng Hạnh 

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...