Khai hội đình làng Đông Trì tưởng nhớ Đức thánh Dương Không Lộ cùng tam vị Đại vương

Thứ 4, 28.10.2020 | 17:26:18
214 lượt xem

Di tích lịch sử văn hóa đình làng Đông Trì, xã Vũ Đông, Thành phố đã tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đình làng Đông Trì năm 2020 từ ngày 12 - 14/9 âm lịch hàng năm.

Đình làng Đông Trì, xã Vũ Đông, Thành phố còn có tên gọi là đình Đông Am Tự nơi thờ Đức thánh Dương Không Lộ, cùng tam vị Đại vương: Đông Hải Đại Vương, Nam Hải Đại Vương, Dũng Dược Đại Vương đã có công phò vua cứu nước, giúp dân khai hoang lập ấp, phát triển sản xuất, phòng chống thiên tai, bảo tồn cuộc sống. 

 Trong Những năm kháng chiến đình là nơi đặt hòm phiếu đầu tiên bầu ra Quốc hội, và cũng là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của xã Vũ Đông. Năm 1993 đình làng Đông Trì được UBND tỉnh Thái Bình công nhận là Di tích lịch sử văn hóa. Ngôi đình đã nhiều lần được trùng tu tôn tạo, và năm 2020, nhờ nguồn kinh phí xã hội hóa từ con em xa quê và nhân dân địa phương quên góp ủng hộ tôn tạo, tu sửa khu Nội cung đình với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

  Để tưởng nhớ tri ân công lao của các vị thần, hàng năm trong 3 ngày 12- 14/9 âm lịch,  cán bộ và nhân dân xã Vũ Đông long trọng tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đình làng Đông Trì với nhiều nghi lễ truyền thống.

   Hồng Thắm 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...