Đại hội đại biểu Hội Truyền thống đường ống xăng dầu Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình lần thứ II

Thứ 4, 28.10.2020 | 10:07:31
234 lượt xem

Đường Hồ Chí Minh được cho là con đường huyền thoại, thì đường ống xăng dầu là huyền thoại trong huyền thoại đó. Bởi, trong điều kiện giặc bắn phá ác liệt, địa hình hiểm trở, bộ đội đường ống xăng dầu đã làm lên kỳ tích, lắp đặt đường ống từ Bắc vào Nam dài hơn 1600km, phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Với ý nghĩa đó, sáng nay (28/10), Hội Truyền thống đường ống xăng dầu Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Tại Đại hội, những cựu chiến binh ngành xăng dầu Trường Sơn đã cùng nhau ôn lại chặng đường hình thành phát triển của ngành đường ống xăng dầu Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trong nhiệm kì I, Hội truyền thống xăng dầu đường ống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nổi bật là hoạt động nghĩa tình, xây mới 1 nhà tình nghĩa, hỗ trợ xoá nhà dột nát cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp tiền đưa 2 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang quê nhà. Bên cạnh đó, các cựu chiến binh còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. 

Với phương châm “Đoàn kết gương mẫu, gắn bó nghĩa tình- Phát huy truyền thống xây dựng quê hương”, Hội Truyền thống xăng dầu đường ống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, tích cực tham gia phát triển kinh tế, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

 Tố Uyên

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...