Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ 5, 15.10.2020 | 21:18:40
164 lượt xem

Cuối giờ sáng ngày 15-10, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Thái Bình chủ trì cuộc họp báo của Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Thái Bình.

Nhờ quá trình chuẩn bị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, sự đồng thuận ủng hộ cao của Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh; sự chỉ đạo, giúp đỡ toàn diện, sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, sau gần ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và tinh thần, ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn diện nội dung đề ra. 

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những đổi mới, thành công của Đại hội, các cơ quan thông tấn báo chí đặc biệt quan tâm tới những định hướng, giải pháp của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm đưa Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đi vào cuộc sống. Nhất là vấn đề tam nông, nông nghiệp, nông thôn, nông dân; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, hàng hóa, những sản phẩm chủ lực, phát huy thế mạnh của địa phương; vấn đề tích tụ ruộng đất, hình thành những hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kiểu mới; xây dựng, phát triển Khu Kinh tế Thái Bình.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Bí Thư Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định: Bằng việc xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có ý nghĩa to lớn và có tính chất quyết định đối với việc xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, tạo tiền đề quan trọng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo; góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 

Giải đáp, làm sáng tỏ những vấn đề mà các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm, về vấn đề tam nông, Bí Thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh. 

Video: 101520_OHAI3.mp4

 Bí Thư Tỉnh ủy Thái Bình cũng khẳng định tỉnh sẽ tập trung xây dựng triết lý phát triển Khu Kinh tế Thái Bình. 

Video: 101520_OHAI4.mp4

Bí Thư Tỉnh ủy Thái Bình trân trọng cảm ơn; đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh tiếp tục ủng hộ, tích cực tuyên truyền, vận động, góp phần cùng các cấp, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh Thái Bình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,  nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...