Nghiệm thu đề tài nghiên cứu phát huy vai trò của các giá trị di sản văn hóa đối với việc nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thứ 2, 28.09.2020 | 17:24:34
165 lượt xem

Sáng nay (28/9), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phát huy vai trò của các giá trị di sản văn hóa đối với việc nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình". Chủ nhiệm đề tài là Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội đồng khoa học tỉnh Nghiệm thu đề tài Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh: "Nghiên cứu, đề xuất những giải pháp phát huy vai trò của các giá trị di sản văn hóa đối với việc nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình"

Tham gia Hội đồng khoa học đánh giá có đồng chí Hà Công Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận. 

Hội đồng khoa học đánh giá cao tính phát hiện mới mẻ và tính ứng dụng của đề tài. Nhất là việc phát huy vai trò của bản sắc dân tộc trong đời sống. 

Đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu đánh giá đề tài

Thái Bình là vùng đất văn hiến với các di sản văn hóa vô cùng đa dạng, phong phú. Với bề dày văn hóa đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải nghiên cứu, tìm ra những giải pháp khoa học, khả thi nhằm phát huy vai trò của các giá trị di sản văn hóa đối với việc nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật. Đề tài khẳng định: Các giá trị di sản văn hóa có vai trò rất quan trọng đối với thực hiện pháp luật. Góp phần giáo dục tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật trong xã hội. Là nhân tố định hướng hành vi pháp luật hợp pháp, đúng đắn cho các thành viên trong xã hội. 

Hội đồng khoa học đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc

Với những nội dung, ý nghĩa và giải pháp đưa ra, Hội đồng khoa học đánh giá xếp loại đề tài đạt loại xuất sắc. Chủ nhiệm đề tài, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhóm tác giả tiếp tục phát triển đề tài, sớm đưa vào ứng dụng để phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

 Lô Linh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...