Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Thứ 5, 10.09.2020 | 16:22:40
407 lượt xem

Sáng ngày 10/9, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú tỉnh Thái Bình lần thứ ba năm 2021 họp xét tặng các danh hiệu này trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú tỉnh Thái Bình lần thứ ba năm 2021 họp xét tặng các danh hiệu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nhận được 24 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, thuộc các loại hình thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt và hát chèo, múa rối nước. Trong đó có 2 hồ sơ nghệ nhân ưu tú không đủ tiêu chuẩn.

Sau khi nghe báo cáo quá trình tổng hợp hồ sơ của những cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp, hội đồng đã bỏ phiếu kín và thống nhất có 5/6 trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân đủ điều kiện, 9/16 trường hợp đủ số phiếu công nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên hội đồng tổng hợp, công khai danh sách những người đủ điều kiện xét tặng các danh hiệu. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ cần bổ sung để báo cáo với hội đồng.

Hà My 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...