Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sỹ xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng

Thứ 3, 08.09.2020 | 11:02:59
171 lượt xem

Để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, tại chùa Thiên Quý, xã Đông Xuân, huyện Đồng Hưng đã tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ tấm lòng tri ân với những người đã có công vì nền độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Lễ câu siêu được tổ chức bởi Ban liên lạc thân nhân các liệt sĩ xã Đông Xuân. Trong không khí linh thiêng và trang trọng, đông đảo các gia đình thân nhân liệt sĩ và bà con đã Đông Xuân đã bày tỏ tấm lòng thành kính trước sự hy sinh các anh hùng liệt sĩ. Lễ cầu siêu được tổ chức tại chùa Thiên Quý. Hiện tại chùa có ghi danh 263 liệt sĩ.

 Lễ cầu siêu năm nay là tâm nguyện của của rất nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ. Buổi lễ cầu siêu đã diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động của bà con nhân dân xã Đông Xuân.

Lô Linh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...