Thư viện Khoa học Tổng hợp sẵn sàng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Thứ 2, 07.09.2020 | 16:57:26
177 lượt xem

Nhờ được các cơ quan chức năng tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, cùng với sự nỗ lực triển khai thi công của chủ đầu tư và nhà thầu, đến nay công trình Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh Thái Bình đã sắp hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Công trình Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh Thái Bình đã sắp hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Thư viện khoa học Tổng hợp tỉnh Thái Bình được khởi công xây dựng từ tháng 2/2020, sau hơn 6 tháng thi công, đến thời điểm này phần xây dựng khối nhà chính đã cơ bản hoàn chỉnh. Hiện tại nhà thầu đang tập trung hoàn thiện nốt những công việc cuối cùng, khối lượng thực hiện của các đơn vị thi công đạt gần 100% khối lượng hợp đồng. Chủ đầu tư cũng đã giải ngân 100% vốn bố trí. 

Lắp dựng giá sách mới tại các kho của Thư viện

Ngày 31/8 vừa qua, thư viện đã chuyển sách từ Nhà văn hóa lao động tỉnh Thái Bình về, hiện đang lắp dựng giá sách mới tại các kho, dự kiến đến ngày 10/9 cán bộ thư viện sẽ chuyển về làm việc. Thư viện Khoa học tổng hợp được đầu tư xây dựng với trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Thư viện trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển trong tương lai. 

Thư viện mới cũng sẽ thực hiện tin học hóa, tự động hóa các quá trình thông tin - thư viện theo hướng số hóa và liên kết mạng, nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân tỉnh Thái Bình./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...