Đưa thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I

Thứ 4, 20.05.2020 | 18:38:04
878 lượt xem

Nhiệm kỳ tới thành phố Thái Bình phải trở thành đô thị loại I. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được nhấn mạnh tại Hội nghị thông tin báo chí của Thành ủy Thái Bình về Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Đình An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị thông tin báo chí của Thành ủy Thái Bình về Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ 2016 – 2020, tổng giá trị sản xuất của thành phố Thái Bình ước đạt gần 165.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,86%/năm, tăng 1,56% so với mục tiêu Đại hội đề ra. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, thành phố Thái Bình phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đạt 12,7%/năm trở lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 80% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 93 triệu đồng/người/năm. 

 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới sẽ là đưa thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Bình

Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Bình cho biết, đến thời điểm này, Thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung tổ chức Đại hội theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Dự kiến Đại hội sẽ được tổ chức vào các ngày 27, 28 và 29/5 và là đơn vị cấp huyện thứ 2 tiến hành Đại hội tại tỉnh Thái Bình sau Đảng bộ huyện Hưng Hà. Đồng chí nhấn mạnh, thành phố Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới sẽ là đưa thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Bình.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...