Triển lãm Thái Bình với Bác Hồ - Thái Bình làm theo lời Bác

Thứ 2, 18.05.2020 | 18:11:18
114 lượt xem

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bảo tàng tỉnh Thái Bình tổ chức Triển lãm: “Thái Bình với Bác Hồ - Thái Bình làm theo lời Bác”.

Người dân Thái Bình phấn khởi tới tham quan Triển lãm

Triển lãm trưng bày trên 400 tư liệu hình ảnh, hiện vật, bản trích dẫn có giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật; giới thiệu sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình cũng như tình cảm sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đối với Bác Hồ kính yêu; những thành tựu kinh tế xã hội của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đạt được trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.  

Qua đó công chúng sẽ có những hiểu biết sâu sắc hơn về tư tưởng và sự cống hiến của Người cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần bồi đắp niềm tin niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh việc học tập là làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách của Người trong toàn thể cán bộ và nhân dân để xây dựng Thái Bình “trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt” như Bác hằng mong muốn.

 Triển lãm mở cửa đến ngày 25/5/2020.


Hồng Hạnh

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...