Kết quả xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Thứ 6, 24.04.2020 | 19:29:39
360 lượt xem

Chiều 24-4, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có 31 khu vực được UBND tỉnh cho phép nghiên cứu và tài trợ đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, về cơ bản đã phù hợp với quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới được phê duyệt. Về khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, tại các huyện Đông Hưng, Tiền Hải, Hưng Hà, Vũ Thư đang có đề xuất nghiên cứu quy hoạch. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương kêu gọi và làm việc với các nhà tài trợ để sớm có sản phẩm về quy hoạch khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. 

Xã Thanh Tân - Kiến Xương, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cần bám sát Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các quy định của UBND tỉnh để triển khai, xem xét kết nối phù hợp với hệ thống giao thông hiện có. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu UBND tỉnh về hình thức lựa chọn chủ đầu tư cũng như các công việc sẽ triển khai trong thời gian tới./.

Cao Biền

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...