Hoàn thành các dự án chào mừng đại hội Đảng các cấp

Thứ 4, 11.03.2020 | 15:24:50
230 lượt xem

Hướng tới đại hội Đảng bộ các cấp cùng với công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội. Huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các xã, thị trấn chỉnh trang cơ sở hạ tầng, đặc biệt là việc hoàn thiện dứt điểm các hạng mục công trình giao thông nông thôn trên địa bàn.

Cùng với sự dóng góp của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, huyện Hưng Hà đã ưu tiên đầu tư trên 150 tỷ đồng để hoàn thiện các hạng mục công trình hướng tới Đại hội Đảng các cấp. Trong đó ưu tiên nguồn vốn cho việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông do huyện quản lý. Với quan điểm làm đến đâu xong dứt điểm ngay đến đó để tạo điều kiện cho việc lưu thông giữa các địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ. 

Hiện nay 6/7 dự án giao thông quan trọng trên địa bàn huyện đang được gấp rút hoàn thành trong tháng 4. Không chỉ là những hạng mục công trình hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp mà việc sớm đưa vào sử dụng các hạng mục công trình giao thông sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...