Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Thứ 5, 23/10/2014 | 16:05:57
936 lượt xem

Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp thuộc Khối thi đua của tỉnh cũng như Hội đặc thù cấp tỉnh.

Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ Thái Bình truyền đạt nội dung đổi mới trong Luật sửa đổi Thi đua Khen thưởng năm 2013, tập trung vào điểm mới trong việc nâng cao tiêu chuẩn đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đối tượng khen thưởng được mở rộng xuống tận cơ sở như nông dân, người lao động, công nhân chứ không chỉ đơn thuần tập trung vào đối tượng là cán bộ, công nhân, viên chức; ưu tiên khen thưởng cho lao động nữ ở các tập thể; chú trọng phân cấp thẩm quyền và bổ sung một số danh hiệu, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các Hội đồng Thi đua  Khen thưởng để thúc đẩy phát triển phong trào thi đua.

Lớp tập huấn giúp nâng cao năng lực, vai trò của cán bộ làm công tác Thi đua Khen thưởng để việc bình xét thi đua khen thưởng có chiều sâu, đúng đối tượng, kịp thời, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp. Cũng tại lớp tập huấn, Ban Thi đua Khen thưởng hướng dẫn các đơn vị, cơ quan trong Khối thi đua tỉnh công tác chuẩn bị tổng kết thi đua khen thưởng cuối năm 2014.

Mai Liên

 

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc cử tri

Sáng 22/6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình gồm ông Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...