Trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thứ 4, 22/10/2014 | 17:39:11
935 lượt xem

Sáng ngày 22/10, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức họp thống nhất quan điểm chỉ đạo, triển khai Thông tư 08/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Đồng chí Cao Thị Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Theo Thông tư 08, việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá chỉ áp dụng với những trường hợp có đăng ký thi đua, có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các tiêu chuẩn xét, công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa đối với cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp gồm có 3 nhóm tiêu chuẩn; đối với doanh nghiệp được quy định thành 4 nhóm tiêu chuẩn. Thời hạn, thẩm quyền, trình tự đăng ký, xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cao hơn về lượng so với quy định thực hiện nếp sống văn hóa được ban hành theo Quyết định số 17 của UBND tỉnh.

 Đồng chí Cao Thị Hải  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quan điểm chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2014. Quan điểm chính vẫn thực hiện theo Quyết định 17 ban hành quy định về nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh.  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, triển khai và cụ thể hóa nội dung Thông tư 08 của Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch ban hành quy định thực hiện nếp sống văn hóa cho phù hợp trong đầu năm 2015.

Hồng Thắm

 

 

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Cục Thống kê Thái Bình
Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại Cục Thống kê Thái Bình

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều nay, các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...