Phát huy vai trò giám sát phản biển của Mặt trận tổ quốc

Thứ 5, 13/06/2024 | 08:30:00
202 lượt xem

Giám sát, phản biện xã hội là một trong những vai trò, chức năng cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội. 5 năm qua, Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả hoạt động này. Khẳng định vai trò của Mặt trận trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hàng tuần ban công tác mặt trận tổ dân phố Tiểu Hoàng duy trì công tác tiếp dân. Trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy ước của địa phương, liên quan đến các vấn đề xã hội, quyền lợi ích của nhân dân. Với những người như bà Hồng, những việc như thế này của Ban công tác mặt trận tổ dân phố Tiểu Hoàng rất thiết thực và thể hiện sự cầu thị trước nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thị Trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải: Tôi thấy mấy năm vừa rồi tổ công tác của Ban Mặt trận làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động cho người dân. Qua đó, chúng tôi là người dân hiểu đúng và thực hiện đúng chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó xây dựng khu phố văn minh, đoàn kết và gương mẫu.


Thực hiện Quy chế số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình”, 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức 7 hội nghị cấp tỉnh, 66 hội nghị cấp huyện, 1.380 hội nghị cấp xã để người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các tầng lớp nhân dân...

Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải tỏa bức xúc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, để thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình tại các địa phươngm

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ VN huyện Kiến Xương: Thông qua các cuộc giám sát để phát hiện ra những nội dung sát với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, triển khai các nghị quyết có thực sự sát với thực tế hay không?


Giám sát và phản biện xã hội là vai trò hết sức quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, “làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”. Nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì triển khai 27 cuộc giám sát ở cấp tỉnh, 130 cuộc giám sát ở cấp huyện và hơn 2.200 cuộc giám sát ở cấp xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, khó khăn để giám sát chuyên đề.

Đồng chí Vũ Thanh Vân - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Tỉnh Thái Bình: Mặt tổ quốc các cấp của tỉnh chúng ta cần phải thể hiện tổ hơn nữa, rõ hơn nữa, sát hơn nữa vai trò của mình là cầu nối trong việc tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tiêp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri. Đối thoại với nhân để bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân.  

 Có thể thấy, qua nhiều năm, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp luôn được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Thông qua hoạt động này, nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia kiểm soát quyền lực nhà nước các cơ quan hành chính trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để chủ trương, chính sách ngày càng hoàn thiện, thiết thực với cuộc sống, phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.

Linh Hạnh

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...