Thái Thụy dẫn đầu về sản phẩm OCOP

Thứ 6, 24/03/2023 | 00:00:00
210 lượt xem

Với nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và người dân trong khai thác thế mạnh về sản phẩm đặc sản của địa phương, đến nay huyện Thái Thụy có 33 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP xếp hạng tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao. Đây là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất tỉnh tính Thái Bình đến thời điểm này.

Nhiều doanh nghiệp huyện Thái Thụy là chủ thể của sản phẩm OCOP

Để khuyến khích các chủ thể tham gia chương trình, huyện Thái Thụy đã ban hành cơ chế đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách cho phát triển, thực hiện chuẩn hóa sản phẩm OCOP. Theo đó khi sản phẩm được hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, đối với chủ thể là hợp tác xã, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/ chủ thể. Còn với chủ thể là cá nhân thì sẽ được hỗ trợ 90 triệu đồng/ chủ thể. Cơ chế này được huyện Thái Thụy kéo dài đến năm 2025. 

1 số sản phẩm OCOP của huyện Thái Thụy

Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, phát triển sản phẩm mới, rà soát, lựa chọn sản phẩm gắn với lợi thế, thế mạnh của địa phương, ưu tiên các ý tưởng sản phẩm chế biến, chế biến sâu, truyền thống.  Phấn đấu đến năm 2025, Thái Thụy có 1 tổ hợp sản xuất và 74 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh.

Thu Trang

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...