Hợp tác quốc tế trong ngành Y

Thứ 3, 21/03/2023 | 00:00:00
195 lượt xem

Hợp tác quốc tế nhiều năm qua luôn được Sở Y tế Thái Bình xác định là một trong những mũi nhọn nhằm thu hút thêm nguồn lực phục vụ cho sự phát triển ngành y và nâng cao sức khỏe người dân.

Sở Y tế Thái Bình chú trọng hợp tác quốc tế để nâng cao sức khỏe người dân

Nhiều dự án quốc tế đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh, như dự án Tăng cường hệ thống y tế tỉnh Thái Bình – hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Đức; Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét; chương trình hợp tác với Quỹ Y tế Myongji Hàn Quốc,... 

Qua đó đã hỗ trợ các cơ sở y tế mua sắm trang thiết bị và cải tạo cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý chất lượng bệnh viện, tăng cường đào tạo chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về sức khỏe. Ngành y tế cũng chỉ đạo các đơn vị được thụ hưởng dự án vốn ODA thực hiện quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả theo quy định và thỏa thuận, hiệp định đã ký kết giữa Chính phủ với nhà tài trợ.  

Hà My

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...