Cứ 2 nam giới thì có 1 người hút thuốc

Thứ 6, 23/09/2022 | 00:00:00
139 lượt xem

Theo nghiên cứu về tình hình hút thuốc lá tại Thái Bình vào năm 2015, số nam giới hút thuốc chiếm tỷ lệ 47,2%; số nữ giới hút thuốc chiếm tỷ lệ 0,5%. Sau nhiều năm đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, đến nay, tỷ lệ hút thuốc trong nam giới chỉ giảm được 1,9%, ở nữ giới chỉ giảm được 0,1%.

Việc khó giảm tỷ lệ nam giới hút thuốc là do nhận thức về tác hại của thuốc lá trong cộng đồng còn hạn chế. Thuốc lá ảnh hưởng thầm lặng đến sức khỏe và kinh tế chứ không ảnh hưởng ngay tức thì, nên nhiều người chưa có quyết tâm từ bỏ. Bên cạnh đó, tại một số cơ quan, địa phương, việc thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá còn mang tính hình thức. 

Nhân lực làm công tác phòng chống tác hại thuốc lá từ Ban Chỉ đạo của tỉnh đến cơ sở đều kiêm nhiệm, thời gian thực tế dành cho công tác này chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên do nhân lực mỏng nên hiệu quả thực hiện chưa cao. 

Hà My 

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...