Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ 3, 16/08/2022 | 00:00:00
115 lượt xem

Sáng 16/8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng Tôn giáo cho tăng, ni, tín đồ phật tử trường hạ cơ sở 2 của Tỉnh hội Phật giáo Thái Bình tại chùa Nguyệt Quang, huyện Tiền Hải.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Gần 100 tăng, ni, tín đồ phật tử trường hạ cơ sở 2 của Tỉnh hội Phật giáo được đại diện Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, Ban tôn giáo _ Sở nội vụ, Ban giáo dục Phật giáo Tỉnh truyền đạt quan điểm của Đảng về công tác tôn giáo; Luật tín ngưỡng tôn giáo, tài nguyên môi trường và Giới luật phật chế; nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp với công tác tôn giáo; hướng dẫn mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”.

Các tăng, ni, tín đồ phật tử trường hạ cơ sở 2 của Tỉnh hội Phật giáo Thái Bình được nghe phổ biến pháp luật về tín ngưỡng Tôn giáo

Qua đó, nhằm tiếp tục vận động, tuyên truyền các tăng, ni, tín đồ phật tử trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo; thực hiện tốt đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hồng Hạnh 

  • Từ khóa
Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật
Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật

Sáng 6/10, các đồng chí: Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật khám...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...