Tập huấn cán bộ chủ chốt Cựu chiến binh toàn tỉnh năm 2022

Thứ 5, 04/08/2022 | 00:00:00
227 lượt xem

Sáng 4/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị Tập huấn cán bộ chủ chốt của Hội CCB toàn tỉnh năm 2022 .

Hội nghị Tập huấn cán bộ chủ chốt Cựu chiến binh toàn tỉnh năm 2022

Tại hội nghị, hơn 300 đại biểu là cán bộ chủ chốt hội CCB từ tỉnh tới cơ sở đã được tuyên truyền một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn giao thông và thực trạng tình hình giao thông hiện nay; phổ biến các văn bản về chế độ, chính sách đối với CCB và hội viên hội CCB Việt Nam. Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào 2 chuyên đề gồm: vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của hội CCB Việt Nam và tổ chức hoạt động của hội CCB cơ sở, xây dựng các cấp hội trong sạch, vững mạnh. 

Các cán bộ chủ chốt hội CCB được tuyên truyền một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn giao thông và thực trạng tình hình giao thông hiện nay; phổ biến các văn bản về chế độ, chính sách đối với CCB và hội viên hội CCB Việt Nam

Với những nội dung thiết thực, lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ Hội CCB các cấp trong tỉnh củng cố nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Vũ Hương 

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...