Phương án mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2022 - 2023

Thứ 4, 25/05/2022 | 00:00:00
192 lượt xem

Chiều 25/5, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở y tế trong tỉnh Thái Bình năm 2022 và phương án triển khai năm 2023.

Sở Y tế báo cáo công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở y tế trong tỉnh Thái Bình năm 2022 và phương án triển khai năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện nay việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2022 tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Các gói thầu mua sắm thuốc; các danh mục hóa chất, vật tư y tế được thực hiện theo Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

 Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát những danh mục đủ điều kiện để khẩn trương hoàn thiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tiếp tục tổ chức tập huấn và hỗ trợ triển khai công tác mua sắm tại các đơn vị. Ngay trong quý III, Sở Y tế phải chỉ đạo phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan triển khai các nội dung liên quan đến công tác mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở y tế năm 2023. Đồng thời chấn chỉnh các cơ sở y tế trong công tác xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế để đảm bảo đầy đủ thuốc, kịp thời phục vụ hoạt động chuyên môn và quyền lợi của người dân.

 Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...