Họp xác nhận người có công còn tồn đọng của tỉnh Thái Bình

Thứ 3, 02.03.2021 | 00:00:00
163 lượt xem

Chiều 2/3, đồng chí Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng tỉnh Thái Bình xem xét hồ sơ 4 trường hợp đề nghị xác nhận liệt sỹ năm 2021.

Họp Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng

Tiếp tục thực hiện công tác giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, trên cơ sở tiếp nhận đề nghị từ các huyện, thành phố và quy định chính sách hiện hành, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh về 4 trường hợp đề nghị xác nhận liệt sỹ còn tồn đọng là trường hợp ông Bùi Đài, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải; trường hợp ông Trần Trú, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải; trường hợp ông Vũ Văn Định, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy; trường hợp ông Nguyễn Quang Ân (tức Giám), phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. 

Các đại biểu đã tiến hành biểu quyết tại cuộc họp

Các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua cả 4 trường hợp đủ điều kiện tiếp tục thực hiện trình tự thủ tục theo quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp và công khai thông tin, nếu không có ý kiến khiếu nại tố cáo thì tiến hành các bước tiếp theo báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cao Biền

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...