Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Thứ 3, 23.02.2021 | 00:00:00
160 lượt xem

Chiều 23/2, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì phiên họp thứ nhất thảo luận, thông qua danh sánh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Phiên họp thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng

Theo kết quả thẩm định của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng số tập thể, cá nhân đủ điều kiện đề nghị khen thưởng là 232 tập thể, trong đó: Cờ thi đua của Chính phủ 14 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh 120 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 19 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 79 cá nhân. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Sau khi nghe các thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng thời đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ tặng Cờ thi đua theo đúng quy định. Nghiên cứu tăng cường công tác kiểm tra trong lĩnh vực thi đua – khen thưởng bảo đảm đúng đối tượng, quy định. Công tác khen thưởng chú trọng hơn đến đối tượng là người lao động trực tiếp. Chú trọng phát động những phong trào thi đua đột xuất hoặc theo chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Rà soát, sắp xếp lại các cụm, khối thi đua cho hợp lý, khắc phục những bất cập, hạn chế để công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã bỏ phiếu thông qua danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Sáng nay (14/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...