Tìm hiểu lịch sử Bác Hồ với nông dân Việt Nam

Thứ 5, 21.01.2021 | 08:39:33
880 lượt xem

“Thế hệ trẻ Thái Bình thể hiện lòng thành kính, mến yêu đến Bác Hồ”. Đây là thông điệp của chuyên đề dạy học “Bác Hồ với nông dân Việt Nam” được các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Bình tham gia học tập.

Tại Quảng trường Thái Bình, các bạn học sinh dâng nén hương thành kính trước đền thờ Bác Hồ. Tham gia học tập, tìm hiểu lịch sử về Bác Hồ với nông dân Việt Nam,  thể hiện sự hiểu biết khi tham gia các phần thi. 

Thông qua các câu hỏi kiến thức, tranh ảnh về Bác Hồ, về người nông dân, các bạn tự tin thuyết trình về ý nghĩa của tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, chia sẻ suy nghĩ về tấm lòng của vị cha già dân tộc, về công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đi trước để lại. 

Đặc biệt, các bạn còn sử dụng Tiếng Anh để nói về lịch sử Việt Nam. Đây chính là sự sáng tạo, tiếp nối của thế hệ trẻ với nhiệm vụ đưa các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc vươn xa.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...