Thực chứng, đánh giá lại tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến

Thứ 3, 12.01.2021 | 10:13:14
140 lượt xem

Ngày 12/01/2021, tại huyện Vũ Thư và Kiến Xương, các tổ công tác của tỉnh đã tiến hành thực chứng, kiểm tra đánh giá lại tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến và thẩm định, đánh giá lại hồ sơ y tế về tình trạng bệnh, tật, dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

Theo đó, các tổ công tác đã thực chứng, phúc quyết, thẩm định hồ sơ y tế đối với 60 trường hợp ở hai huyện Vũ Thư và Kiến Xương bảo đảm khách quan, trung thực, công bằng, đúng quy định pháp luật.

Thông qua việc kiêm tra, đánh giá, thẩm định hồ sơ nhằm giải quyết ý kiến, kiến nghị, hạn chế tối đa đơn thư, ý kiến vượt cấp, ổn định tình hình chính trị xã hội ở địa phương. Các trường hợp sau thực chứng, phúc quyết mà vẫn còn ý kiến thắc mắc và các trường hợp không có cơ sở để kết luận tình trạng bệnh, tật thì tổ công tác sẽ giới thiệu giám định y khoa.

Theo kế hoạch, ngày mai các tổ công tác sẽ làm việc tại huyện Tiền Hải và Thái Thuy, sau đó là huyện Đông Hưng, Hưng Hà, cuối cùng là thành phố Thái Bình. Tổng số đối tượng thực chứng, phúc quyết, đánh giá lại hồ sơ y tế là 447 đối tượng.

Thanh Phú 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...