HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri huyện Hưng Hà

Thứ 4, 25.11.2020 | 11:14:01
162 lượt xem

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng 25-11 đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình tiếp xúc với cử tri 9 xã, thị trấn huyện Hưng Hà.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Hưng Hà trước Kỳ họp thứ XIĐồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình tại buổi tiếp xúc với cử tri

Đại diện Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình báo cáo dự kiến nội dung chương trình làm việc của Kỳ họp thứ XI, HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2021. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 song kinh tế của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng khá và cao hơn mức tăng trưởng dự kiến của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt gần 53.400 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với năm 2019; tổng giá trị sản xuất ước đạt 157.050 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2019, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 3,3%, công nghiệp, xây dựng ước tăng 2,8% và thương mại, dịch vụ ước tăng 2,5% so với năm 2019; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực với tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 26,9%, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 40,8% và ngành dịch vụ chiếm 32,3%. 

Đời sống văn hóa, xã hội được duy trì ổn định; chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, lao động, việc làm ngày càng được nâng cao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. 

Cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và địa phương 5 năm qua. Kiến nghị các cấp, ngành cần tiếp tục có những cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...