Dễ dàng giám sát các dịch vụ y tế

Thứ 7, 21.11.2020 | 11:16:27
57 lượt xem

Hôm qua, Bộ Y tế khai trương Cổng công khai y tế nhằm hướng tới công khai, minh bạch các thông tin liên quan tới các dịch vụ y tế.

Bộ Y tế thực hiện công khai hóa thông tin y tế trong 5 lĩnh vực: Dược và mỹ phẩm; trang thiết bị y tế; an toàn thực phẩm; khám, chữa bệnh và hành chính công.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 20/11, Bộ đã công khai hơn 60 nhìn (60.228) thông tin giá thuốc; hơn 41 nghìn (41.389) giá thuốc trúng thầu tại các cơ sở y tế; 15.000 thông tin giá thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm chẩn đoán; 1.900 hạng mục giá khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, thông tin niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh của trên 1.490 cơ sở khám chữa bệnh và 16.000 cơ sở y tế liên quan trên toàn quốc...

Như vậy, thông qua địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn, người dân giờ đây đã thực hiện quyền được biết và giám sát các dịch vụ mà ngành y tế cung cấp.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...